Suzbijanje siromaštva

Program „Suzbijanje siromaštva“ program je kojim želimo svoje djelovanje usmjeriti na najranjivije društvene skupine Imotske krajine pružajući im potrebnu podršku i djelujući za njihovu dobrobit.

U sklopu programa provodit ćemo sljedeće aktivnosti:

Socijalna samoposluga:
Našim građanima koji žive u materijalnoj oskudici podijelit ćemo pakete pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama financiranim od općina Imotske krajine i grada Imotskog. Želja nam je potaknuti empatiju naših sugrađana kako bi uočili svoje bližnje u potrebi te im osvijestiti da svaki pojedinac može doprinijeti rješavanju problema siromaštva.

Održavanje fizioterapijskih vježbi
U prostorima našeg Centra održavat će se grupne fizioterapeutske vježbe, ali i individualna osobna savjetovanja, konzultacije s fizioterapeutom po potrebi korisnika. Cilj nam je uključiti što više osoba starijih od 54 godine (umirovljenike, pojedince i obitelji) koji inače nisu u mogućnosti priuštiti sebi besplatne fizioterapeutske vježbe i savjetovanje fizioterapeuta.

Održavanje psihološkog savjetovanja i psihoterapije
Vrijeme u kojem se nalazimo puno je izazova koje ponekad nismo u stanju sami prebroditi. Ako želimo raditi na sebi te otkriti svoje potencijale i bolje se osjećati u svojoj koži, savjetujemo vam da posjetite našu radionicu „Pričaj mi o sebi“. Radionica će se održavati jednom mjesečno, a bit će organizirana grupna ili individualizirana psihološka savjetovanja. Namijenjena je siromašnim pojedincima i obiteljima, umirovljenicima i starijim osobama, ali i svim ostalim građanima u potrebi. Svi ste dobrodošli!

Održavanje javne tribine pod nazivom „Suzbijanje siromaštva na području Imotske krajine“ Na tribini će se predstaviti problemi vezani za siromaštvo na ovom području s ciljem podizanja svijesti i većeg angažmana u lokalnoj zajednici, ali i povećavanja vidljivosti projekta koji će doprinijeti smanjenju siromaštva u Imotskoj krajini.

Ostali programi