Info o projektu "Društveni centar Laurentius"

Kratki opis projekta:

Udruga Kolajna ljubavi u suradnji sa 5 partnera s područja Imotske krajine provodi projekt „Društveni centar Laurentius“, koji je ujedno i prvi društveni centar na području Imotske krajine. Centar će biti mjesto u kojem se nude kvalitetne usluge zajednici i aktivira građane da daju svoj doprinos poboljšanju društvenog života u općini Lovreć i okolnim mjestima.

Nositelj projekta:

Udruga „Kolajna ljubavi“

Trajanje projekta:
2 godine (02.11.2020.- 02.11.2022.)
Ukupna vrijednost projekta:
1.908.272,42 kn. 15% sredstava su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%) u okviru poziva „Prostori sudjelovanja- razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“
Kontakt osoba:

Antonia Rukavina
info@laurentius.com.hr

Kratki opis projekta:
Udruga Kolajna ljubavi u suradnji sa 5 partnera s područja Imotske krajine provodi projekt „Društveni centar Laurentius“, koji je ujedno i prvi društveni centar na području Imotske krajine. Centar će biti mjesto u kojem se nude kvalitetne usluge zajednici i aktivira građane da daju svoj doprinos poboljšanju društvenog života u općini Lovreć i okolnim mjestima.
Ciljevi projekta:
 1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice na području Imotske krajine korištenjem javnog prostora u funkciji društvenog centra.
 2. Revitalizati lokalnu zajednicu Imotske Krajine kroz provedbu zajedničkih programa između organizacija civilnog društva i općina u društvenom centru.
 3. Unaprijediti kapacitete Udruge “Kolajne ljubavi” za provedbu projekta
Očekivani rezultati projekta:

Razvoj i provedba programa Društvenog centar Laurentius:

Održano 13 aktivnosti na mjesečnoj razini u društvenom centru tijekom 20 mjeseci od 5. mjeseca provedbe:

 • Održano 200 tematskih radionica i dnevnog boravka.
 • Izrađeno i tiskano 200 slikovnica Nevolje u Tinogradu za djecu.
 • Izrađeno i tiskano 200 slikovnica Tinići u gostima za djecu s teškoćama.
 • Održane 2 tribine o potrebama korisnika u zajednici
 • Održano 20 grupnih fizioterapijskij vježbi,
 • Održano 20 psihološka savjetovanja s korisnicima.
 • Organizirano 9 javnih manifestacija/druženja za sve građane Imotske krajine za vrijeme trajanja projekta
 • Izrađen i javno objavljen kalendar događanja u društvenom centru na mjesečnoj razini  za vrijeme trajanja projekta
 • Objavljeno 30 medijskih objava u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti u Društvenom centru Laurentius.
 • Uključeno 15 volontera s ostvarenih 300 sati volonterskog rada u provedbu aktivnosti projekta.
 • Održana 1 edukacija “Osnaživanje OCD-a za razvoj lokalne zajednice” gdje je osnaženo 6 postojećih djelatnika OCD-a prijavitelja i partnera
 • Izrađen program rada i financiranja nakon završetka provedbe projekta za „prostor sudjelovanja“, potpisan od ovlaštenih osoba prijavitelja i partnera

Istraživanje društvenih potreba građana Imotske krajine:

 • Provedeno istraživanje o društvenim potrebama i sadržajima građana na području Imotske krajine
 • Objavljeno istraživanje o društvenim potrebama i sadržajima građana na području Imotske krajine
 • Napisan i javno objavljen dokument “Smjernice za društveni razvoj zajednice Imotske krajine”.
 • 2 izrađenih i korištenih metoda i alata – izrađen anketni upitnik i pripremljen 1 intervju sa pitanjima za Fokus grupu.


Prilagodba prostora  u javnom vlasništvu za organiziranje aktivnosti u društvenom centru:

 • Prilagođen/adaptiran prostor društvenog centra u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti i provedbu projekta
 • Kupljena oprema za provođenje projektnih aktivnosti u društvenom centru – stolovi, stolice, vreće za sjedenje, radionica za djecu i l.
 • Kupljeno kombi vozilo za potrebe korisnika

Promidžba i vidljivost:

 • Izrađena web stranica i facebook stranica projekta.
 • Objavljeno 30 medijskih objava evidentiranih u press clipping bazi.
 • Održana početna i završna tiskovna konferencija.
 • Dizajniran logo i vizualni identitet projekta.
 • Izrađeno 5.840 komada promotivnog materijala (letci, brošure, plakati, kemijske olovke, platnene vrečice, blokovi).


Upravljanje projektom i administracijom:

 • Održano 24 sastanka projektnog tima.
 • Potpisan Partnerski sporazum.
 • Dostavljeno 8 zahtjeva za nadoknadom sredstava.