DNEVNI BORAVAK: MOJ USB UNIKAT

Na ovom dnevnom boravku ćemo ukrašavati USB-ove koji će biti poklonjeni na završnoj konferenciji. Dnevni boravak će se održati 21.10.2022 od 14:00h.

Veselimo se druženju!