DNEVNI BORAVAK: CRTANJE SLIKA

Nakon radionice izrade okvira za slike slijedi dnevni boravak crtanja slika koje će krastiti okvir izrađen na prethodnoj radionici. Dnevni boravak će se održati 25.8.2022. od 14:00h.

Vidimo se!