DNEVNI BORAVAK: MOJ SAVRŠEN GRAD

Pridružite nam se u Utorak 26.7.2022. od 14:00h, na dnevnom boravku na kojem će sudionici izrađivati plakat savršenog grada prema ciljevima održivog razvoja.