VOLONTERSKA AKCIJA: UREĐENJE BUNARA- CERSKA ČATRNJA CERA

Blago našeg lijepog Imotskog kraja svakako su čatrnje kojih ima u gotovo svakom zaseoku. Cijeneći baštinu i naš prekrasni kraj, u subotu 21.05.2022. od 10:00 do 18.00h, Zavičajna eko udruga Ričice organizira Volontersku akciju: uređenje bunara: Cerska čatrnja Cera.

Pozivamo sve da nam se pridruže kako bismo ovom kulturnom dobru dali novo ruho i predali ga novim naraštajima na dar!