DNEVNI BORAVAK: MALA OLIMPIJADA- MEĐUNARODNI DAN TJELESNE AKTIVOSTI- NOVI TERMIN

S obzirom da smo bili primorani odgoditi dnevni boravak koji se trebao održati 10.05.2022., donosimo vam novi termin 16.05.2022. od 14:00 do 19:00h. Na ovom dnevnom boravku obilježiti ćemo Međenarodni dan tjelesne aktivnosti uz razne sportove i vježbe.