DNEVNI BORAVAK: EKOLOŠKA PISMENOST- ZELEN ČOVJEK

Ekološka pismenost predstavlja sposobnost razumijevanja utjecaja čovjekovih odluka i radnji na
okoliš.
Više o ekološkoj pismenosti sudionici će imati priliku naučiti kroz dnevni boravak koji održavamo 17.05.2022.

Početak dnevnog boravka je u 14:00 h.
Pridružite nam se!