DNEVNI BORAVAK: UPOZNAVANJE ZAVIČAJNIH AUTORA : IVAN RAOS

Imotska krajina je zavičaj mnogih poznatih Hrvatskih autora, no ovaj dnevni boravak ćemo posvetiti autoru Ivanu Raosu.

Pridružite nam se 3.2.2022. na dnevnom boravku kojeg vodi Vesna Ujević i upoznajte se s djelima naših zavičajnih autora.

Dnevni boravak traje od 14:00 do 19:00 h.