ODGODA IZRADE MAGNETIĆA

Dnevni boravak izrada magnetića koji se trebao održati 14. siječnja u 14h odgađamo radi zdravstvenih razloga. Pratite naše kanale gdje Vas obavijestimo o naknadnom terminu ove zanimljive aktivnosti