ODGOĐENA IZRADA PLAKATA

Zbog zdravstvenih razloga odgođen je dnevni boravak “Plakat- godinu dana Laurentiusa” . Dnevni boravak se trebao održati u petak 7.1. u 14h u organizaciji Zavičane eko udruge “Ričice”.

Naknadno javimo novi termin ove zanimljive projektne aktivnosti.