TRIBINA: SUZBIJANJE SIROMAŠTVA

U ponedjeljak 27.12.2021. u 15:30 h Održavamo tribinu na temu Suzbijanje siromaštva na području Imotske krajine.

Tribina problematizira lokalno siromaštvo u cilju podizanja svijesti i većeg anažmana u lokalnoj zajednici.

Govornici na tribini će biti Ivana Marasović i Vesna Ujević

Nakon službenog dijela, slijedi druženje i zakuska, a svim sudionicima će biti podijeljeni promo materijali projekta. 

Vidimo se!