INDIVIDUALNE FIZIOTERAPEUTSKE VJEŽBE

U subotu 11.12.2021. nakon odrađenih grupnih vježbi, fizioterapeut će odraditi individualne vježbe i savjetovanja prema potrebama prisutnih.

Pridružite nam i rehabilitirajte svoje zdravlje.

Individualne vjžebe počimaju u 18:00 h i traju do 20:00h.

Vidimo se!