MANIFESTACIJA: SA SRCEM U RUCI- MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

Udruga “Kolajna ljubavi“ 3. 12. 2021 u 17h organizira manfestaciju „Sa srcem u ruci“ na adresi Društvenog centra Laurientius, Dr. Franje Tuđmana 6 u Lovreću sa svrhom promoviranja volonterstva i angažiranog građanstva povodom Međunarodnog dana volontera.

Tog dana u Laurentiusu će se održati prezentacija volonterskih doprinosa kao i iskustvena radionica za razvoj volonterskih vještina pod nazivom „Sa srcem u ruci“. Udruga “Kolajna ljubavi“ nositelj je projekta „Društveni centar Laurentius“ u sklopu kojega se želi promovirati volonterstvo i aktivno građanstvo u Imotskoj krajini, a ova volonterska manifestacija samo je jedna u nizu aktivnosti koju provode.

Manifestacija je posvećena pokretačima promjena odnosno volonterima koji nesebično dijele svoje vrijeme s drugim ljudima koji su u potrebi. Kako udruga „Kolajna ljubavi“ ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i promoviranju volonterstva u lokalnim zajednicama što je bitan faktor u oblikovanju demokratskih promjena u svakom društvu, ovim zanimljivim događanjem žele zahvaliti svim volonterima i volonterkama koje se neumorno i nesebično daju za tuđu dobrobit.

Cilj manifestacije je građanima približiti vrijednosti i dobrobiti koje volontiranje pruža te ih tako potaknuti da i oni budu proaktivni nositelji promjena u svojoj zajednici. Obilježavanjem Međunarodnog dana volonterstva podsjećamo se kako nam je svaki novi dan prilika da i mi pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo. Organiziranom manifestacijom podiže se svijest o važnosti uključivanja građana u aktivnosti koje utječu na život osoba kojima je to najpotrebnije te ih podsjećamo kako će volontiranjem dobiti priliku osjećati se vrijednim članovima društva te donijeti osmjehe na mnoga lica!

Vrata Društvenog centara Laurentius su otvorena za sve zainteresirane za sudjelovanje na manifestaciji. Sve aktivnosti se provede uz pridržavanje epidemioloških mjera. Također je osiguran besplatan prijevoz te besplatna zakuska za prisutne. I naravno zagarantirana je odlična atmosfera i još bolje društvo.

Svim volonterima čestitamo njihov dan i želimo im reći veliko hvala na njihovom angažmanu i neprocijenjivom vremenu kojeg svakodnevno odvajaju! Hvala što svaki dan pristupate bližnjima sa srcem u ruci.