DIPLOME ZA NAŠE AKTIVNE GRAĐANE/KE

U sklopu našeg tečaja “Aktivizam i aktivno građanstvo” najaktivnijim polaznicama smo distribuirali potvrde o sudjelovanju. Budući da je riječ o edukaciji gdje su se stjecala znanja i vještine o aktivnom građanstvu i volonterstvu, realiziranju projekta i osnaživanju građana za društvene promjene, sudionice su dobile potvrdu naziva DIPLOMA AKTIVNOJ GRAĐANKI. Vjerujemo da ćemo za djela naših […]