DNEVNI BORAVAK: UKRAŠAVANJE OKVIRA

Na dnevnom boravku u petak 24.9.2021. sudionice će prema svojim željama ukrašavati okvir koji je u sklopu svojima aktivnosti izradila Zavičajna eko udruga “Ričice”.

Na okviru će biti izložena mala remek djela našim posjetitelja.

Dnevni boravak se održava od 14:00 do 19:00 h.