Rezultati Istraživanja o društvenim potrebama građana i građanki na području Imotske krajine

U sklopu projekta “Društveni centar Laurentius” objavljujemo rezultate Istraživanja o društvenim potrebama građana i građanki na području Imotske krajine koje je za nositelja projekta udrugu “Kolajna ljubavi” provela sociologinja Antonia Popić. Istraživanje je provedeno kao dio projektnog elemeta  Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini. U istraživanju je sudjelovalo 120 građana putem online ankete i 22 građana kroz dvije fokus grupe, a istraživanje je provedeno u razdoblju od prosinca 2020.godine do svibnja 2021.godine.

Predmet istraživanja je mapiranje društvenih potreba građana/-ki na području Imotske krajine.

Ciljevi istraživanja su:

  • ispitivanje zadovoljstva građana i građanki Imotske krajine dostupnosti javnim uslugama
  • identificiranje prioritetnih javnih usluga koje smatraju potrebnim na području Imotske krajine
  • definiranje smjernica za unaprijeđenje potencijala lokalne zajednice kroz rad društvenog centra Laurentius.

ZADOVOLJSTVO SADRŽAJIMA

Rezultati istraživanja pokazali su visoku razinu nezadovoljstva građana i građanki društvenim sadržajima u Imotskoj krajini. 44.2%  građana ukazuje na visoku prisutnost potpunog nezadovoljstva po pitanju dostupnosti kulturnih sadržaja, a polovica sudionika, njih 51,7% je nezadovoljno ili u potpunosti nezadovoljno kada  je u pitanju dostupnost edukacijskih sadržaja u njihovoj lokalnoj sredini.

O sadržajima koji se organiziraju u lokalnoj zajednici građani se najčešće informiraju putem interneta (55% sudionika). Nakon interneta, način informiranja kojeg preferira trećina sudionika je osobni kontakt. Visoka društvena kohezivnost u ovoj zajednici rezultat je izravne interakcija koja je česta i prisna. Nakon osobnog kontakta slijede televizija, radio i novine kao mediji informiranja.

Zbog prometne izoliranosti i neumreženosti, kao i nedostatne informiranosti, participacija građana/-ki Imotske krajine u društvenim aktivnostima je iznimno ograničena. Imajući u vidu prethodno izložene probleme i izazove s kojima su suočeni, osmišljen je projekt kojim će se osigurati dostatna podrška kako bi stanovnici Imotske krajine postali aktivni građani svoje lokalne zajednice. Aktivnosti u Društvenom centru Laurentius osmišljene su kako bi odgovorile na njihove potrebe. Tako je u sklopu istraživanja ispitivana poželjnost određenih sadržaja i aktivnosti koje bi povećale zadovoljstvo građana.

Na prvom mjestu preferiranih aktivnosti nalaze se Aktivnosti za roditelje i djecu.

Ukupno je 74.2% sudionika iskazalo značajnu namjeru dolaska ne takve aktivnosti. O depopulaciji kao velikom problemu Imotske krajine svjedoče i podaci o aktivnim osnovnoškolcima ispostave Imotski koji obuhvaćaju grad Imotski i 8 općina a navode kako je 2014. godine osnovnu školu pohađalo ukupno 2643 đaka, dok 2018. godine pohadalo samo 2134 đaka. Ovaj alarmantan trend u kojem se samo u 4 godine smanjio broj za više od 500 djece govori o pomanjkanju sadržaja i mogućnosti za obitelji te dodatno potvrđuje potrebu da se značajan dio aktivnosti usmjeri na  djecu i mlade, kao i na obiteljske aktivnosti. 

Visoko drugo mjesto preferiranih aktivnosti zauzimaju Projekcije filmova s postotkom od 74.1% sudionika koji  su iskazali izrazitu namjeru posjete. Potom slijede Večeri društvenih igara (67.5%),  radionice fotografije  (65.9%), filmske (65.9%) i informatičke radionice (62.5%).

PRIVRŽENOST ZAJEDNICI

Istraživali smo i privrženost zajednici kroz želju za ostankom u svojoj zajednici i željom za osobnim društvenim angažmanom.

Kroz ovo istraživanje anketirani su pretežno stanovnici mlađe i srednje životne dobi. Prilikom upita o tome razmišljaju li o odlasku iz mjesta stanovanja, njih 39% je dalo afirmativan odgovor. No, tek 14% sudionika koji razmišljaju o iseljavanju tu opciju promatraju kao trajni odabir, dok preostalih 25% sudionika želi privremeno iseliti i u dogledno vrijeme se vratiti u svoje mjesto stanovanja. Skoro dvije trećine sudionika, njih 61% ne planira iseljavanje iz područja Imotske krajine.

Značajno visok postotak sudionika, njih 93% opredjelilo se za izjave kako im je važno ili vrlo važno unaprjeđenje kvalitete života u njihovoj lokalnoj zajednici. No, unatoč izraženoj volji za društvenim aktivizmom iznenađuje činjenica da tek trećina sudionika ima iskustvo volontiranja u nekoj od udruga civilnog društva.

Dakle, sudionici iskazuju visok interes za unaprjeđenje kvalitete života zajednice te su također skloni ukazivanju na određene probleme unutar nje. No, izostaje njihov volonterski angažman i aktivno djelovanje koje je od izuzetne važnosti za kvalitetnije rješavanje postojećih problema i potreba, posebno u vrijeme društvenih, ekonomskih i ekoloških kriza.

Najveću zainteresiranost za volonterski angažman kroz pokretanje akcije ispitanici su pokazali za humanitarnu akciju i uređenje lokacije u prirodi.

PERSPEKTIVA „DRUŠTVENOG CENTRA LAURENTIUS“

Projekt „Društveni centar Laurentius“ namijenjen je umrežavanju udruga, odnosno njihovom zajedničkom djelovanju kroz suradnju i pružanje različitih socijalnih usluga. Sudionici istraživanja neupitno prepoznaju značaj prvog društvenog centra na prostoru Imotske krajine i njegov potencijal za povećavanje kvalitete života i mogućnosti za cjelokupno stanovništvo Imotske krajine. Kvalitetan doprinos ukupnom lokalnom razvoju ostvaruje se obogaćivanjem društveno-kulturnog života. Kao najveću vrijednost sudionici navode međusobno upoznavanje i druženje ljudi. Stanovništvo jest najveći potencijal svake društvene sredine i njihovo osnaživanje je ključna pretpostavka njezinog razvoja.

Obzirom da se Imotska krajina prostire na velikoj površini, centar predstavlja adekvatan prostor za povezivanje stanovništva i njihovu participaciju u sadržajima edukativnog, interaktivnog i zabavnog tipa, kreiranog prema preferencijama samih stanovnika. U sklopu istraživanja ispitivani su stavovi o Društvenom centru Laurentius i načinu na koji će utjecati na kvalitetu života stanovnika Imotske krajine. Tako se s tvrdnjom da će Društveni centar podignuti kvalitetu života stanovnika slaže čak 85% sudionika.

Sudionici su se tijekom fokus grupa osvrnuli i na određene izazove na koje bi društveni centar trebao uspješno odgovoriti kako bi osigurao kontinuiranost svog rada. Najveću prepreku vide u motivaciji stanovništva za sudjelovanjem u organiziranim aktivnostima.

Cjelokupno istraživanje i rezultate možete pročitati u priloženom dokumentu: